Doctor Volvo

Ook dit jaar is Doctor Volvo op de VKB aanwezig om een diagnose te stellen van problemen waaraan uw trouwe Volvo mogelijk lijdt.

De spreekuren starten elk heel uur vanaf 10.00 t/m 16.00 uur en duren drie kwartier.

Voor een vrije plaats tijdens het spreekuur kunt u zich melden bij Dr. Volvo. Er zijn nog enkele plaatsen open. Maar hierbij geldt VOL = VOL!

Voorwaarde voor deelname is dat u met uw Volvo op het spreekuur aanwezig bent.

Naast advisering worden uitsluitend kleinere afstellingen (bijv. ontsteking, carburateurs) uitgevoerd.

Ook al assisteren onze doctoren u op professionele wijze moeten we u er op wijzen dat deelname aan Dr. Volvo op eigen verantwoordelijkheid is.